Gezondheid van kop tot staart, je dier is het waard!
Webwinkel Keurmerk9,6 @ Webwinkelkeur
0
0
Gezondheid van kop tot staart, je dier is het waard!

Privacybeleid

Privacybeleid D-tails

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 18-04-2022

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van D-tails. U dient zich ervan bewust te zijn dat D-tails niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

D-tails respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Privacyverklaring D-tails http://www.dtails.nl

Via de website www.dtails.nl van D-tails worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. D-tails respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Ons privacybeleid:
Volgens de privacywetgeving moeten we aangeven welke ‘juridische gronden’ we hebben om uw gegevens te gebruiken.

Op basis van contractuele afspraken tussen u en D-tails hebben wij gegevens van u nodig. Dit is bij uw aankoop van een product of bij uw recht op garantie.
Deze gegevens verzamelen wij bij:
- bestellen en pre-order
- bezorging en verzending
- retour
- contact met onze klantenservice
- Goods for Animals zakelijk

Naast de contractuele afspraken kunnen we uw gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Dit betekend dat we u de meest optimale, persoonlijke service willen verlenen. Hierbij denken we altijd aan uw privacy.
Deze gegevens verzamelen wij bij:
- bezoek van D-tails website
- account
- reviews
- contact met onze klantenservice
- nieuwsbrief en e-mail
- persoonlijk advies
- social media

Naast de contractuele afspraken en bij “gerechtvaardigd belang” kunnen we ook een wettelijke verplichting hebben om uw gegevens te gebruiken.
Deze gegevens verzamelen wij bij:
- vermoeden fraude
- na het zelf toestemming geven om uw gegevens te gebruiken bij bijvoorbeeld het ontvangen van onze nieuwsbrief.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
We geven uw gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het gaat dan om:
- pakket diensten zoals DPD, PostNL en DHL
- leveranciers
- productondersteuning door derden
- betaal diensten
- IT-dienstverleners
- review verzamelaars

De partijen die van ons toegang krijgen tot uw gegevens, mogen deze alleen gebruiken om u een dienst te leveren namens D-tails. Tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van uw gegevens. We verkopen uw gegevens nooit aan derden.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 18-04-2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Over de gegevensverwerking:
Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

- Webwinkelsoftware, Webhosting en E-mail
Al onze domeinnamen zijn geregistreerd bij Hostnet. Hostnet verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden.
Onze websites en e-maildiensten worden gehost op servers van Hostnet, Teqqed en lightspeed. Zij verwerken persoonsgegevens namens ons en gebruiken uw gegevens niet voor eigen doeleinden.
Zij slaan uw gegevens op in verschillende databases. Ze hanteren altijd strenge beveiligingsmaatregelen.
Hostnet, Teqqed en sendcloud verwerken hun data alleen binnen de EU of hebben passende technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen of zijn aangesloten bij het Privacy Shield Framework. Zij nemen de nodige stappen voor een goede gegevensbescherming. Het niveau van gegevensbescherming is gerelateerd aan een risico-inschatting.
Wel kunnen deze partijen metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hostnet heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hostnet is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
Hostnet heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Hostnet en momenteel nog niet met Teqqed.

Wij mogen zonder uw expliciete schriftelijke toestemming geen gegevens delen met een subverwerker die niet aan de bovenstaande eisen voldoet. Door enkel te werken met partijen die voldoen aan deze eisen, zorgen wij ervoor dat uw gegevens ook bij deze subverwerkers op de juiste manier verwerkt worden en goed beveiligd zijn.

- Mailinglijsten - nieuwsbrief
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met Reloadify.
Reloadify zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door Reloadify beveiligd opgeslagen. Reloadify maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Reloadify behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Wij hebben geen een verwerkersovereenkomst met Reloadify.

- Payment processors Sisow / Buckaroo.
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Buckaroo. Buckaroo verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Buckaroo heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Buckaroo behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Buckaroo deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met anderen voor bv achteraf betalen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Buckaroo dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Buckaroo bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

- Beoordelingen WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

- Verzenden en logistiek
Voor het verzenden van onze bestellingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Sendcloud. Sendcloud verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens. Sendcloud heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Sendclouds dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Sendcloud bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Sendcloud.

1. Als eerste verzendpartner hebben wij DPD.
Als u een bestelling bij ons plaatst is het hun taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. DPD doet 1 poging tot bezorgen en zet het pakket daarna op een pick-up point. Hier kunt u dan op een voor u handig tijdstip het pakket ophalen.
Wij maken gebruik van de diensten van DPD voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DPD delen. DPD gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DPD onderaannemers inschakelt, stelt DPD uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking, maar ook enkel ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

2. Als tweede verzendpartner hebben wij PostNL.
PostNL brengt voor ons de briefpost rond en zorgt voor de pakketten naar de Waddeneilanden.
Tevens bieden wij op verzoek van u PostNL als alternatief voor DPD.
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking, maar ook enkel ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.
PostNL bezorgt met als DPD 1 keer aan huis en brengt uw pakket daarna bij een pick-up point. Hier kunt u dan op een voor u handig tijdstip het pakket ophalen.

3. Als derde verzendpartner hebben wij DHL of Transmission.
Wij laten door hun pallet verzendingen verzorgen. Of pakketten met vreemde afmetingen die niet door DPD of PostNL meegenomen kunnen worden tegen het gebruikelijke tarief.

Facturatie en boekhouden
- GreenStars en Stuurjerekening.nl
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van GreenStars en Stuurjerekening.nl. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. GreenStars en stuurjerekening.nl zijn tot geheimhouding verplicht en zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen. GreenStars en stuurjerekening.nl gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Sommige administratieve gegevens moeten wij voor de belastingdienst verplicht 7 jaar bewaren na ontvangst. Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om ons een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaven.
Aan de hand van deze statistieken kunnen wij verbeteringen toepassen op onze website. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google voor Google Analytics.

- Hotjar
Hotjar helpt ons met het verkrijgen van inzicht in hoe onze website gebruikt wordt. Zij helpen ons browsergedrag te volgen en aan de hand van deze informatie kunnen wij verbeteringen toepassen aan onze website. Op die manier maken wij het bezoeken van onze website een fijne ervaring. Ze verwerken geen persoonsgegevens, wij hebben derhalve geen verwerkersovereenkomst met deze partij.

- Postcode Check 

Wij maken gebruik van de postcode check API van postcode.nl. Postcode.nl baseert op basis van de postcode en het huisnummer het adres. Dit gebeurt automatisch en de gegevens worden niet opgeslagen bij postcode.nl  


- Externe verkoopkanalen Bol.com
Wij verkopen soms (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

- Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

- Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan D-tails op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

- Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

- Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

- Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

- Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

- Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

- Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

- Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van D-tails. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

- Cookies
Wij hebben een cookieverklaring opgesteld waarin u precies na kunt lezen van welke cookies wij gebruik maken en hoe u deze kunt weigeren / verwijderen.
U vind de cookie verklaring hier: cookie-verklaring.

- Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

- Contactgegevens
D-tails 
Landstraat 8
1401EN Bussum
Nederland
T 06-82833873
E [email protected] 

Account informatie

Social media

Socials

9,6Webwinkel KeurmerkWij scoren een 9,6 op Webwinkelkeur

D-tails

Apolloweg 64
8239DA Lelystad
Nederland Bekijk op Google Maps

BTW nummer: NL8102.41274.B.01
KvK nummer: 32088383
SKAL: 108182 / NL-BIO-01

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »